Και τώρα τι κάνουμε; Τί ψηφίζουμε;

Και τώρα τι κάνουμε; Τί ψηφίζουμε;

Και τώρα τι κάνουμε; Τί ψηφίζουμε; Το Κίνημα Ελευθερία απεφάσισε να στηρίξει στις προσεχείς εκλογές, της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, την ΚΟΙΝΩΝΙΑ (συνεχιστές του Καποδίστρια). Το Κίνημα Ελευθερία, δεν συμμετέχει στις εκλογές ως αποτέλεσμα όλων των καταστάσεων που με δόλο και απρόβλεπτα δημιουργήθηκαν, χωρίς υπαιτιότητα δική μας, διότι αποκλειστήκαμε από τις προσεχείς εκλογές, ενώ είχαμε στόχο να συμμετέχουμε ως πολιτική παράταξη ενεργά…

Το φράγμα του Αποσελέμη: Φυσικό έγκλημα σε βάρος της Κρήτης και πολιτιστικό σε βάρος της ανθρωπότητας

Το φράγμα του Αποσελέμη: Φυσικό έγκλημα σε βάρος της Κρήτης και πολιτιστικό σε βάρος της ανθρωπότητας

Αλμυρός ποταμός: Η ουσιαστική και σχετικά αδάπανη λύση του προβλήματος της υδροδοτήσεως Ηράκλειου, Χερσονήσου, Αγίου Νικολάου με ελάχιστα χρήματα αντί των 220 εκατομμυρίων ευρώ που έχουν ήδη διατεθεί άσκοπα αλλά και επιζήμια…

Οι θέσεις μας για τις προσεχείς εκλογές

Οι θέσεις μας για τις προσεχείς εκλογές

Παρακαλούμε τον ελληνικό λαό να κάνει μια διάκριση ανάμεσα σ’ αυτό που σημαίνουν οι λέξεις από μόνες τους και σ’ αυτό που κατάντησαν να σημαίνουν από την κακή συμπεριφορά των ανθρώπων. Ενώ η λέξη πολιτική σημαίνει για ένα δημοκρατικό κράτος…